Co je AirQ?

AirQ představuje jednoduchou platformu, která umožňuje občanům pohybujícím se v okolí průmyslového provozu pohodlně ze svých mobilních telefonů zasílat stížnosti na cítěnou zhoršenou kvalitu ovzduší. Zároveň umožňuje místní správě či provozovatelům průmyslového objektu tyto stížnosti jednoduše evidovat, spravovat, tj. zejména vyhodnocovat je, případně vést další komunikaci směrem ke stěžovatelům k upřesnění zadané stížnosti.

Do mobilní aplikace si nejprve přidáte oblast, do které chcete stížnosti podávat. QR kód pro přidání oblasti obvykle distribuuje obec či městská část prostřednictvím letáků či vyvěšením na svých webových stránkách. Pokud QR kód nemůžete najít, můžete nás kontaktovat na emailové adrese podpora@airq.cz.