Jak zadat stížnost?

Zadání stížnosti

Pro oprávněné vyhodnocení je nutné dodržet následující pravidlo:

 • Musíte zadat skutečnou dobu od kdy do kdy zápach cítíte, i kdyby to měla být pouze 1 minuta. Hodnoty nelze zadat zpětně.
 • Odeslat stížnost z místa, kde zápach cítíte

Postupně zodpovězte na otázky týkající se zápachu:

 1. Určete, co Vám zápach připomíná. Pokud ze seznamu vyberete možnost Jiný zápach, popište pak do poznámky charakter zápachu (odrážka e).
 2. Zvolte, jak silný zápach vnímáte.
 3. Vyberte, v jakém časovém rozmezí jste zápach cítili. (je třeba zadat skutečnou dobu od kdy do kdy jste zápach cítili, i kdyby to měla být pouze 1 minuta)
 4. Zvolte z nabídky, jaké je počasí v místě zaznamenání zápachu.
 5. Do Poznámky popište charakter zápachu, pokud nebude možné jej vybrat z předdefinovaného seznamu. Případně doplňte Další poznámky, pokud považujete za nutné doplnit stížnost o další informace.
 6. Pokud vyplníte e-mailovou adresu, zašleme Vám odpověď, s jakými závěry byla Vaše stížnost vyhodnocena.
 7. Chcete-li, můžete vyplnit i telefonní číslo, pro případnou další komunikaci.
 8. Zaškrtněte, souhlas se zpracováním zadaných osobních údajů.
 9. Stížnost odešlete přes tlačítko Odeslat stížnost.
 10. Na zadaný e-mail Vám obratem přijde potvrzení o obdržení stížnosti.