O kategorii Návody

(Nahraďte tento první odstavec stručným popisem nové kategorie. Tento návod se objeví v seznamu kategorií, takže se zkuste vejít do 200 znaků. Kategorie se neobjeví v seznamu kategorií pokud neupravíte tento popis nebo v ní nevytvoříte témata.)

Použijte následující odstavce pro delší popis, nebo pro vytvoření pokynů ke kategorii nebo pravidel:

  • Proč by lidé měli používat tuto kategorii? K čemu slouží?

  • Jak přesně je tato kategorie odlišná od ostatních, které již máme?

  • Co by měly témata v této kategorii obvykle obsahovat?

  • Potřebujeme tuto kategorii? Můžeme ji sloučit s jinou kategorií nebo subkategorií?